Způsob práce

Naše práce je zaměřená na vaši schopnost prožívat psychickou a tělesnou pohodu a na vaše fungování ve vztahu, ať už se jedná o vztah k vám samotné nebo o vztah k partnerovi / partnerce. Vycházíme z toho, že pokud vás trápí nevyřešené emoční problémy z minulosti, navázání nového vztahu vám tyto problémy nevyřeší. Základem kvalitního vztahu je seberespekt, sebevědomí a pocit spokojenosti sama se sebou.

 

Vaše terapeutická práce s Kateřinou se soustředí na vaše nevědomé vzorce chování, kterými si nevědomě rozbíjíte vztahy, zatímco jste přesvědčená o tom, že děláte maximum pro udržení spokojeného vztahu. "Očistíte" vaše vztahy od minulosti, naučíte se žít v přítomnosti, v realitě, v konkrétní situaci tady a teď, zbavíte se nejistot ve vztazích, najdete váš prostor a budete schopné si váš prostor asertivně udržovat, získáte pocit kontroly nad vaším životem a tím i skutečnou osobní svobodu.

Váš nově získaný dobrý pocit ze života vám poskytne solidní základ na prakticky zaměřený koučink. Petra vám pomůže nastavit vaše osobní cíle na základě vašich skutečných potřeb a podniknout konkrétní kroky potřebné ke zlepšení kvality vašeho vztahového života. Z našich programů vyjdete jako žena, která si je vědomá svojí hodnoty a nebojí se ostatním dát najevo, kde jsou její hranice. Naučíte se dát přednost vašim potřebám a přáním, protože bez vašeho pocitu spokojenosti nemůže fungovat žádný vztah.

Pomocí vašeho horoskopu s Kateřinou prozkoumáte vaše životní témata, prohloubíte vaše sebepoznání, objevíte váš potenciál a zastavíte se nad tím, co se momentálně děje ve vašem životě v oblasti lásky a vztahů. Váš nativní horoskop popisuje způsob, jakým zpracováváte vaše zkušenosti a jak vnímáte události, okolnosti a důležité postavy ve vašem životě. Je to mapa vašeho procesu individualizace, tedy uvědomění si, kdo skutečně jste, co hledáte ve vztazích a po čem toužíte.

Při dynamické skupinové práci během našich pobytů používáme techniky a metody inspirované Gestalt terapií a Bioenergetikou. Gestalt terapie je zaměřena na prožívání přítomnosti a Bioenergetika se zabývá prací s tělem, oba přístupy vychází z globální a holistické perspektivy lidské bytosti. Člověk je vnímán ve své celistvosti, ve svých třech základních dimenzích: tělesná, citová a racionální. Pomocí skupinových cvičení v uvolněném, zábavném a aktivním prostředí se budeme snažit objevit a mobilizovat naše vlastní prostředky ke změně nevědomého chování, kterým si ničíme vztahy, k prohloubení sebepoznání a ve výsledku ke zvýšení naší psychické pohody.