Zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bychom rádi informovali účastníky pobytů o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

Správce osobních údajů: Kateřina Srbková, c/Oslo 9, 03530 La Nucía (Alicante), Španělsko
Kontaktní údaje: telefon: 603 358 717, e-mail: info@incorporeveritas.com

Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k zasílání novinek na e-mail, odpovědi na otázky zaslané přes kontaktní formulář a zpracovávání rezervací.

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely oprávněného zájmu správce.

Zabezpečení dokumentů našich klientů

V případě, že s námi absolvujete pobyt, veškeré informace sdílené během námi vedených aktivit jsou důvěrné a zajišťujeme jim maximální ochranu. Veškeré poznámky k práci na pobytech jsou anonymizované, nikdo podle nich nemůže být identifikovaný.

Poskytnutí osobních údajů je povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
dobrovolné pro hodnocení pobytu, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse.

Vaše práva:

- máte právo získat přístupke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni spolupracovníci v našem týmu, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.