Žijete v nešťastném vztahu?

Vztah s partnerem stojí na lásce, respektu, důvěře a vzájemném sdílení toho dobrého i zlého. To všechno moc dobře víme. Jak je ale možné, že tolik z nás má problém si udržet vztah a cítit se v něm šťastně?

Autorka původního článku: Alicia Escaño Hidalgo

Odpověď na tuto otázku je v podstatě o tom, že nám dělá problém soužití. Kdysi vztahy trvaly celý život a člověk musel být tolerantní, aby se takový vztah udržel v mezích snesitelnosti. Život ve vztahu vyžaduje určité ústupky našeho ega a schopnost přijmout partnera takového, jaký je – protože takového jsme si ho přece pro vztah vybrali.

Problém v současné době je, že místo tolerance máme na partnera požadavky a chceme změnit jeho osobnost, způsob myšlení a názory na svět. Očekávat od partnera změnu osobnosti však není dobrý nápad.

Za prvé není snadné někoho změnit ze dne na den jenom proto, že se nám nelíbí jeho způsob bytí. Za druhé by takový změněný partner nebyl autentický a spontánní, ale choval by se tak, aby nám se zavděčil, což může vést ke lžím, nedorozuměním a problémům. A to není nic, co by fungování vztahu pomohlo.

Jak se ze vztahu stává nešťastný vztah? Nešťastné vztahy se vyznačují snadno rozpoznatelnými nešvary, které v tomto článku probereme.

1. Nešťastní partneři jsou nároční

Náročnost je matka citového nepohodlí a ve vztahu to platí obzvlášť. Nefunkční partneři mají velké nároky a vyžadují po druhém, aby se ve svém chování a jednání jejich nárokům podřizoval. Myslí si, že jejich požadavky jsou jediné správné. Tohle způsobuje hádky, při kterých je druhý partner donucován změnit svoje chování a bitvy, při kterých jde o to, kdo má pravdu.

V takovém vztahu není možné dosáhnout žádného smysluplného uzavření konfliktu, oba partneři se postupně vysilují a jsou na sebe čím dál rozzlobenější.

2. Nešťastní partneři tolerují buďto vůbec nebo příliš

Nedostatek tolerance ve vztahu jde ruku v ruce s náročností, protože takový partner není schopný přijmout chyby toho druhého (nebo to, co za chyby považuje). Místo toho vznikají rozbroje kvůli maličkostem.

Druhý extrém jsou partneři, kteří tolerují příliš. To také není zrovna šťastný způsob fungování ve vztahu, obzvlášť pokud nám druhý ubližuje.

Jedna věc je přijmout, že partner není perfektní a občas se nechová tak, jak by se nám to líbilo a druhá věc je tolerovat urážky, nedostatek respektu, sebectví a manipulaci. Pokud takové chování partnera toleruješ, zodpovědnost je na tvojí straně, ať už z důvodu citové závislosti, ze strachu, že se druhý změní k horšímu, ze strachu ze samoty nebo z toho, že nenajdeš jiného partnera.

3. Nešťastní partneři druhého obviňují za svoje emoce a nálady

Každý je za svoji náladu zodpovědný. Nikdo nemá takovou moc nad druhým, aby rozhodoval, jak se má cítit. Proto je obviňování partnera za vlastní blbou náladu naprostý nesmysl, protože jediný, kdo může něco udělat s tvojí náladou jsi ty sama. Partner tě nemůže udělat nešťastnou ani šťastnou, není nějakým zázrakem napojený na tvoji nervovou soustavu, nikdo kromě tebe nemá moc ovlivňovat tvoje pocity a emoce.

4. Nešťastní partneři netvoří tým

Nešťastní partneři netahají za jeden provaz, tedy ani nejsou přáteli. Nedokáží se shodnout na svojí přítomnosti ani budoucnosti, jsou příliš nezávislí ve věcech, ve kterých by nezávislí být neměli a přehnaně závislí v jiných věcech.

Výroky ve stylu “dneska stíráš podlahu ty, protože včera jsem to udělal já” nebo “dneska platíš ty” signalizuje, že partneři nejsou zajedno a postupně se od sebe vzdalují.

Fungovat jako tým znamená vycházet si vstříc, ve stylu “tady jsem jestli mě potřebuješ.” Znamená to společně bojovat proti tomu zlému a společně si užívat to dobré, mít společné zájmy a mít chuť spolu sdílet všední i nevšední zážitky.

5. Nešťastní partneři se hádají, aniž by hledali řešení

Nešťastní partneři se hádají o to, kdo má pravdu. Tohle pochopitelně není konstruktivní přístup ke společnému životu. Mnohem lepší je se společně zamyslet, jak daný problém společnými silami co nejlépe vyřešit a jakým způsobem se na řešení může podílet každý z partnerů.

Donekonečna problém prodiskutovávat, naštvávat se nebo dokonce urážet partnera nejenom nijak nepomůže k řešení problému, ale navíc vytvoří ještě horší problémy, než ten původní problém. Nedovolte problémům se dostat mezi vás a postavit vás proti sobě.

Je váš vztah nešťastný?

Máte pocit, že některé z těchto nešvarů se dějí ve vašem vztahu a trápí vás to? Už nechcete čekat, až se změní ten druhý (což se pravděpodobně nikdy nestane) a jste připravená s tím něco udělat? Začněte jednat a kontaktujte nás, společně prozkoumáme vaše potíže a v rámci našich programů vám pomůžeme najít jejich řešení.

Publicado en Osobní rozvoj y etiquetado , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *