Jak lépe zvládat konflikty ve vztahu

Ničí vás hádky s partnerem? Kazí vám náladu na celý den, stojí vás spoustu energie a nikam nevedou? Když se snažíte hádku hned v počátcích odvrátit, partner reaguje ještě podrážděněji? Obáváte se, že opakující se hádky váš vztah přímo či nepřímo ohrožují?

“V partnerských vztazích není nikdo dobrý ani špatný, vinný ani nevinný, spravedlivý ani hříšník. Jsou dobré a špatné vztahy: vztahy, které nás obohacují a vztahy, které nás ochuzují. Je spokojenost a nespokojenost. Je dobrá láska a špatná láska. Láska na zabezpečení pohody nestačí: je potřeba dobré lásky.” Joan Garriga

Při každodenním soužití jsou občasné konflikty, hádky a střety s partnerem nebo s partnerkou nevyhnutelné. Občasná intenzivní výměna názorů se může stát příležitostí k lepšímu poznání sebe i partnera, a pokud takovou hádku dobře zvládneme, tak i k prohloubení a zkvalitnění vztahu.

Život v páru není stabilní a neměnný, přináší sebou konfliktní situace, které pokud zůstanou nevyřešené, zabraňují vzájemnému obohacování. Vztah není stav, ale dynamický proces. Všechny vztahy procházejí typickými krizovými fázemi, na jejichž vyřešení spočívá stabilita páru.

Pokud se odvážíme uznat, že v našem vztahu jsou problémy či konflikty, máme možnost změnit to, co nefunguje a zapracovat na zlepšení vztahu. Konflikty nejsou naši nepřátelé, jsou zdrojem informací, které nám naznačují, že je něco špatně a že je potřeba transformovat některé naše vzorce chování.

Zásadní podmínkou zdravého vztahu je to, že si každý uvědomí svoje vlastní slabosti a partner(ka) je přijímá bez odsuzování a trestání.

Začněte u sebe

Co všechno můžete udělat pro to, aby se konflikt mezi vámi a partnerem nestal pro vztah destruktivní? Následující seznam vám pomůže identifikovat vaše pro vztah neproduktivní vzorce chování a zaujmout otevřenější postoj.

(Při psaní vycházíme ze situace žena a partner, to samé platí i pro muže a pro homosexuální páry.)

1. Vyslechněte partnera, dejte mu prostor, nechte ho domluvit. Pokládejte mu neútočně formulované otázky, pokud vám jeho způsob přemýšlení není jasný. Nepřerušujte ho, neodmítejte jeho pohled na věc ani jeho pocity. Řekněte si o to samé, nenechte si vzít váš vlastní prostor se vyjádřit.

2. Nepřemýšlejte za partnera, nesnažte se interpretovat každé jeho slovo, nehledejte za jeho chováním nějaké skryté významy, nedělejte okamžité závěry o jeho motivacích. Vycházejte z vašich smyslových vjemů: poslouchejte co partner říká, pozorujte jaké pocity vyjadřuje (ať už slovně nebo neverbální komunikací), vnímejte vaše vlastní citové reakce ve vašem těle.

3. Připusťte, že pro vás nedůležité záležitosti pro vašeho partnera důležité jsou – a naopak. Nediskvalifikujte jeho zájmy a nepřipusťte, aby to samé dělal partner vám.

“Ty jsi ty a já jsem já. Já dělám svou věc a ty děláš svou věc. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žila podle představ mých. Najdeme-li se ale náhodou vzájemně, bude to krásné. Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat.“ Fritz Perls

4. Za hněvem a verbální agresivitou se často skrývá hlubší emoce, kterou pro vašeho partnera není jednoduché si připustit nebo dát najevo. Může to být smutek, strach, nejistota, únava… Zeptejte se, co se děje, co ho trápí, co od vás potřebuje.

5. Nevytahujte minulé křivdy, nevyčítejte, nechytejte za slova, neobviňujte, nedávejte partnerovi zodpovědnost za vaše pocity. Pokud vaše věty začínají slovem “ty”, “tobě”, “tebe”, pravděpodobně něco z tohoto seznamu děláte.

6. Sdílejte vaše pocity, potřeby, pocity, touhy a přání. Neočekávejte od partnera telepatické schopnosti, nesnažte se ho manipulovat. Ujasněte si, co od partnera potřebujete a sdělte mu to. Umožníte mu tak respektovat vaše potřeby a vaše limity.

7. Respektujte vašeho partnera i během výměny názorů: neurážejte, nepouštějte se do slovních útoků na citlivé místa, nepoužívejte vulgární výrazy, neničte předměty kolem vás a v žádném případě se nedopouštějte násilí.

Sdílení pocitů místo vyčítání

Monika (jména nejsou skutečná) se trápila tím, že Jiří chodil pozdě domů z práce. Už u dveří mu vyčítala, že na ni nemyslí a Jiřího to častokrát podráždilo natolik, že se pohádali a trávili večer v mrazivém tichu, které ani jeden nedokázal překlenout.

Terapeutická práce s Monikou spočívala ve zkoumání, jaké jsou v této situaci její pocity a jak je Jiřímu komunikovat bez vyčítání. Uvědomila si, že za její pocity není odpovědný Jiří a jeho pozdní příchod, ale ona sama.

Nekonfliktní sdělení těchto pocitů otevřelo cestu ke konstruktivnějšímu rozhovoru: “Cítím se ublíženě, když se vracíš pozdě a mám z toho pocit, že pro tebe nejsem důležitá a že mě opouštíš. Je možné, že to tak není, ale v tuto chvíli mě to prostě bolí. Můžeme s tím něco udělat?”

Respektování partnerova prostoru

Jana byla zoufalá z neustálých a hlavně bezdůvodných výbuchů hněvu jejího partnera Oldřicha. Dělala všechno pro to, aby její vztah fungoval a přesto několikrát do týdne docházelo k uřvaným scénám, které jí braly energii několik dní.

Během konzultací si Jana uvědomila, že ve své snaze o perfektní chod domácnosti přestala vnímat, co jí Oldřich říká, její snaha byla zabránit nepříjemné scéně a mít doma klid. Naučila se zastavit a věnovat Oldřichovi plnou pozornost nenarušenou myšlenkami na to, co ještě musí udělat, přestala podrážděně reagovat na jeho hněv a začala se ho ptát, co ho opravdu trápí.

Oldřich časem místo hněvu dokázal vyjádřit, co se mu nelíbí a co od Jany potřebuje: “Jsem naštvaný, když mi pořád říkáš, co mám dělat. Chováš se ke mně jak k malému dítěti, děláš ze mě neschopného. Mohla bys mě nechat se rozhodnout, a nechtít po mně ať dělám všechno tak, jak to chceš ty?”

Zapracujte na sobě

Není jednoduché si uvědomit, co děláme ve vztahu špatně. Nikdo do vztahu nevstoupil připravený na zvládání všech situací a konfliktů, které takový život sebou přináší. Cítíte, že konflikty s partnerem vás připravují o radost ze života? Obáváte se, že váš vztah nepřežije, pokud se něco nezmění? Začněte u sebe a kontaktujte nás, společně prozkoumáme vaše potíže a v rámci našich programů vám pomůžeme najít jejich řešení.

Publicado en Osobní rozvoj y etiquetado , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *