Jak zvládnout osobní krizi?

Během tvého života jsi pravděpodobně zažila náročnější období, ve kterých jsi byla nucena zvládnout klíčové momenty tvého osobního růstu a zralosti – udělat důležité rozhodnutí, vybrat si cestu, vstoupit do závazku, opustit vztah, který ti nedovoloval růst, atd. Jsou to období napětí, které tě vyzývá následovat tvoji vlastní touhu a rozvinout tvůj vlastní potenciál, ovšem za cenu střetu s limity, které nám předepisuje rodina a společnost.

 

“Moderní člověk žije v iluzi, že ví co chce, ačkoliv ve skutečnosti si přeje pouze to, co od něho vyžaduje společnost. Vědět co opravdu chce je jeden z největších problémů, které člověk během svého života řeší.” Erich Fromm

 

Saturn a jeho orbit

Astrologická inerpretace planety Saturn nám pomáhá porozumět tomu, co se v nás děje v těchto složitých obdobích. Saturn v astrologii reprezentuje limity času a prostoru a manifestuje se jako člověkem ustanovená realita (zákon, pořádek, limity, struktury, atd.), která ohraničuje náš život.

Čas je zde velice důležitá jednotka vzhledem k tomu, že orbit Saturnu by se dal vizualizovat jako obrovské hodiny, které odměřují průběh lidského života. Saturn je šestou planetou slunečního systému a obíhá kolem Slunce přibližně jednou za (více méně) 29 pozemských let. Astrologové zaznamenávají pozici Saturnu ve chvíli narození a pozorují jeho pohyby (tranzity) po nativním horoskopu.

Přibližně každých 7 let vykoná Saturn důležitý tranzit vzhledem k jeho pozici na nativním horoskopu. Za prvních 7 let se dostane do kvadratury (90 stupňů) na svoji původní pozici. K dalšímu tranzitu dojde za 14 let, když je Saturn v opozici (180 stupňů) na svoje původní místo. Třetí tranzit se zrealizuje ve 21 letech, když je Saturn v druhé kvadratuře (270 stupňů) na svoji původní pozici. Konečně ve 29 letech nastává návrat Saturnu, kdy Saturn tranzituje přes svoji původní pozici v nativním horoskopu a tím ukončí první cyklus (a může začít druhý).

 

Osobní krize v průběhu života

Během života tedy pravděpodobně zažiješ dva nebo tři úplné cykly Saturnu (od 0 do 29 let, od 29 do 58 let a od 59 do 87 let). Každý z těchto cyklů bude poznamenaný sedmiletými fázemi. Teď se podíváme na některé z těchto sedmiletek a zastavíme se nad tím, jakým způsobem se některé z nich můžou odrážet v tvém životě.

 

21 – 28 let

zodpovědnost | nezávislost | experimentování | studium | praktikovat

V tomto období začíná tvoje cesta k zodpovědnosti za tvoje osobní volby jako práce, studium, partner, atd. Postupně se učít fungovat ve světě a přijímáš tvoji zodpovědnost. Jde o hledání tvých vlastních hodnot a zhodnocení vlivu tvých rodičů, ať už totální vzpourou nebo totálním převzetím hodnot, které představují.

V ideálním případě v tomto období realizuješ svoji první praktickou zkušenost v pracovním prostředí a začíná tvoje profesionální kariéra. Během těchto let se lépe poznáváš, experimentuješ a objevuješ tvoje vlastní možnosti a schopnosti. Závazky z tohoto období nemívají pevné základy, protože člověk ještě není psychicky zralý.

 

28 – 35 let

psychická zralost | osobní krize | individualita | důležité opravy

První návrat Saturnu po více méně 28 letech na svoje nativní místo v horoskopu se v astrologii považuje za dosažení psychické dospělosti. Tento okamžik může přijít současně s osobní krizí, protože objevuješ tvoji skutečnou identitu a uvědomuješ si, že se potřebuješ zbavit všeho, co nebyla tvoje svobodná volba, ale výsledek nevědomého podmínění: partner, práce, ideály, cíle, atd. Tento proces může být bolestivý a hlavně osvobozující – pokud dokážeš upravit tvůj život podle sebe.

Po 29 letech a po zajištění práce nastává ideální okamžik k založení rodiny. V této fázi si začínáš uvědomovat, že máš limity a že tvoje mládí není napořád.

 

35 – 42 let

překračování limitů | skutečná touha

V této fázi testuješ limity tvých cílů a projektů z předešlé fáze. Zkoumáš, jestli ti tyto cíle a projekty umožňují vyjádřit všechny části tvojí individuality. Také si uvědomuješ, že se blížíš k polovině tvého života a jestli chceš něčeho dosáhnout, teď je ta chvíle jít za tvými skutečnými touhami. Je to příležitost opustit nudnou práci a rozvinout tvůj potenciál v aktivitě, kterou jsi vždycky chtěla vykonávat.

 

42 – 49 let

limity společnosti | krize středního věku | radikální změny | pracovní stres

Kolem 42 let vrcholí krize středního věku, která začíná o trochu dřív během tranzitu Uranu v opozici s nativním Uranem. Uranus je první planeta po Saturnu, která obíhá Slunce za 84 let (o tomto cyklu si povíme v dalším článku). V podstatě se jedná o sebezpytování, jestli tě tvoje potřeba patřit k rodině nebo ke společnosti nevzdaluje od tvých skutečných hodnot. Je to střet s limity, které našemu životu předepisuje společnost. V tomto věku můžou nastat radikální změny. Není náhoda, že podle statistik většina rozvodů se odehrává mezi 39. a 42. rokem věku.

Cílem je definitivně skoncovat s citovou závislostí (pokud existuje) na ostatních a plně přijmout sebe samotnou a svoje potřeby. V tomto období je důležité dobře zvládat stres, protože současně dosahujeme profesionálního a pracovního vrcholu.

 

49 – 58 let

osobní priority | směr života | pracovní úspěch

V této fázi opětovně hodnotíš tvoje osobní priority a směr tvého života, tím způsobem vychytáváš a doupravuješ proces vytváření tvého já (individuality). Je to období soustředěného a nepřetržitího úsilí pracovat v souladu s tvými ideály, také však může dojít k rezignaci a postupnému návratu ke společenským normám. Po systematické a konsistentní práci v předešlých fázích jsi připravená dosáhnout maximálního psychického pohodlí a pracovního úspěchu.

 

Jak vypadá dobře zvládnutá krize?

Saturnská krize je dlouhodobý a bolestivý proces, kterým se osvobozujeme od něčeho (nebo ztrácíme něco), co do našeho života ve skutečnosti nepatří. Klasický příklad je rozvod, kdy se člověk osvobozuje ze svazku, který kdysi uzavřel na základě společenského tlaku, nejistoty, strachu, atd., nebo odchod ze zaměstnání, které kdysi splňovalo nějaký účel, ale postupně nás začalo omezovat v profesionálním růstu. Na konci dobře zvládnuté krize je tedy svoboda a prostor začít dělat něco podle svých vlastních představ.

Pravděpodobně se teď ptáš, jak ti tohle může pomoct k tomu, abys tyto krize zvládala lépe. Každý máme svoje vlastní individulální schopnosti a možnosti tyto fáze zvládat. Někdo se silně zastoupeným Saturnem v nativním horoskopu to bude prožívat jinak než někdo, kdo se saturnskou energií běžně není v konaktu. Všichni jsme schopni projít osobní krizí bez znalosti svého horoskopu, pokud jej přesto chceš poznat, objednej se na astroterapeutickou konzultaci.

Publicado en Astrologie, Osobní rozvoj y etiquetado , , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *