Jak zvládnout krizi středního věku?

Mezi 38. a 43. rokem si každý z nás projde více či méně náročným obdobím, kterému se říká krize středního věku. V té době nás ovlivňují tranzity transpersonálních planet Uranu, Neptunu a Pluta. Kolem 42 let se k tomu přidává opozice Saturnu na natální Saturn, kterou jsme probrali v článku o osobních krizích.

Krize středního věku se týká ztráty smyslu života vedoucí ke ztrátě identity a vzniku pocitu existencionálního prázdna. V této době dochází ke změnám ve všech oblastech: vztah a manželství, rodina, práce, povolání a spiritualita.

Začínají být pociťované první známky zralosti a definitivního konce mládí, což může být obzvlášť náročné pro ty, kdo na svůj fyzický zjev kladou přílišný důraz, nebo naléhavá potřeba dohnat ztracený čas, jakási opožděná puberta, která může mít za následek různá dobrodružství, rozpady dlouholetých manželství a další životní převraty.

Tato krize nepodléhá žádným pevně stanoveným zákonitostem, může se projevit kdykoliv mezi 38 a 43 rokem života. Pokaždé však dochází k určitému bodu, kdy se potřebujeme sžít s novými okolnostmi a vstřebat nové zkušenosti. Intenzita našeho prožívání této krize závisí na postavení transpersonálních planet v našem nativním horoskopu.

Uran

Planeta Uran v astrologii představuje energii, která nás posouvá ke změně a prostřednictvím které experimentujeme, rosteme, vyvíjíme se a upevňujeme naši individualitu. Tato energie nám pomáhá hledat příležitosti ke změně našeho obvyklého chování, porušení stávajícího pořádku a rozčeření hladiny jakékoliv stojaté hladiny v našem životě.

Uran svoji oběžnou dráhu kolem Slunce uběhne za 84 let. V polovině, tedy kolem našich 42 let, se ocitá přesně naproti pozici, ve které se nacházel v okamžiku našeho narození. Tomu postavení se říká opozice tranzitujícího Uranu na nativní Uran.

Tato opozice se charakterizuje potřebou provádět v našem životě drastické změny. Monotónnost a rutina se stávají čím dál nesnesitelnější a proto hledáme něco nového. Společenské konvence jsou nám najednou těsné, začínáme myslet na všechno, o co jsme přišli tím, že jsme se snažili dobře vypadat před ostatními a plnili očekávání společnosti.

Mezi 38 a 43 lety začínáme pociťovat naléhavou potřebu rozvíjet naši individualitu a přestává pro nás být tolik důležité, co si myslí ostatní. Toto vnitřní přehodnocení sebou přináší nové uspořádání našich osobních priorit.

Pokud svoji uranskou energii nerespektujeme, můžeme začít pociťovat úzkost a mít sklon k neracionálnímu chování, které nás přinutí se probudit a integrovat tuto energii v našem životě.

Nejdříve si musíme uvědomit, ve které oblasti si připadáme nejvíce uvězněni, abychom mohli změnit to, s čím jsme přestali vnitřně souznít. Dá se říct, že procházíme druhou pubertou, kdy hledáme osobní svobodu a porušujeme pravidla a normy. Tato touha po svobodě způsobuje změny v ideálech a v hodnotách, kterými jsme se nechávali vést v minulosti, všechno nám dříve připadalo důležité v tomto období ztrácí svůj smysl, práce se mění v otroctví a z manželství zbylo jenom vězení s povinnostmi a zákazy.

Neptun

Neptunská energie se projevuje ve snech, fantazii, umění, alkoholu, drogách a v čemkoliv dalším, co nám pomáhá uniknout z reality. Neptun má mnohem delší oběžnou dráhu než Uran a kolem našich 42 let se dostává do čtvrtiny svojí oběžné dráhy a ocitne se tak v pozici, kterou astrologové popisují jako kvadrát tranzitujícího Neptunu na nativní Neptun.

Tento tranzit nás učí jak rozpustit naše ego, jak být součástí něčeho, co nás přesahuje a to nám může způsobit duševní neklid a zmatek, ztrácíme přehled o tom, kdo jsme. Jsme náchylní ke ztrátě kontaktu s realitou, k neurotickým reakcím, emočním problémům, můžeme zažívat vnitřní chaos.

Naše někdejší iluze se ztrácí a dochází k hluboké rezignaci. Pokud tuto rezignaci překonáme, otevře se nám cesta k dosud nepoznané spiritualitě.

Pluto

Plutonský cyklus sebou vždy přináší smrt všeho, co už nám v životě neslouží. Všechno, co se potřebuje zregenerovat musí nejdřív zemřít, a aby se zrodilo něco nového, musíme nejdřív vytáhnout z našeho nevědomí všechno, co tam bylo pohřbené a potlačené, abychom to mohli vyčistit.

Naše běžné obranné mechanizmy přestávají fungovat a vychází na světlo naše citlivost a zranitelnost, což vede k hlubokému pocitu bezmoci. Plutonské tranzity jsou odrazem radikálních změn v našem podpovrchním citovém životě, na jedné straně v nás něco umírá nebo je to zničeno a na druhé straně vytváříme něco úplně jiného. Jsme jako černá půda, která vzniká rozkladem kompostu, tedy odpadu, který slouží ke zvýšení úrodnosti a k rychlejšímu obnovení života.

V tomto období můžeme přicházet o milované bytosti nebo proží bolestivý rozchod vedoucí k pocitům vzteku, pomsty a destrukce, což jsou charakteristické plutonské emoce.

Druhá šance

Společným jmenovatelem počas celé krize středního věku je náhlé uvědomění, že jsme smrtelní. Uvědomujeme si, že jednoho dne umřeme a že náš život má limity. Ve čtyřiceti nastal čas zrealizovat svůj plný potenciál, tady se rozhodneme, jak strávit druhou polovinu našeho života. Je to taková druhá životní šance.

Nejlepší způsob jak tuto krizi zvládnout je nenechat se vystresovat. Místo toho v klidu prozkoumejte důležité události vaší minulosti a uvědomte si změny, které ve vašem životě nastaly během prvního cyklu Saturnu (7, 14, 21-22 a 29 let věku). Co se tehdy stalo? Co jste se naučila? Které příležitosti jste tehdy nevyužila a můžete se jich oběma rukama chopit dneska?

Prožíváte osobní krizi a nevíte si rady? Netrapte se s tím samakontaktujte nás, společně prozkoumáme vaše potíže a v rámci našich programů vám pomůžeme najít jejich řešení.

Publicado en Astrologie, Osobní rozvoj, Terapie y etiquetado , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *