Čtení v horoskopu: pohled do kosmického zrcadla

V tomto článku zkoumáme nativní horoskop čtyřicetileté Magdalény K.

Horoskop není o tom, jak “hvězdy ovlivňují člověka,” vycházíme z toho, že tato mapa sluneční konstelace v hodinu narození odráží to, co se děje v našem životě, na způsob zrcadla. Chcete o našem přístupu k humanitní astrologii vědět více? Přidejte se do naší uzavřené FB skupiny na téma osobního rozvoje a vztahů!

 

Slunce, Merkur, Venuše ve 12. domě, Jupiter v 1. domě (všechno ve Lvu)

Dvanáctý dům je spojený s planetou Neptun a se znamením Ryb. Je to sklon k odpojení se od reality a splynutí s něčím, rozpustění se v něčem, co přesahuje rámec běžné saturnské reality, ve které žijeme. Manifestuje se zálibou v umění, v meditaci, ve východních praktikách jako třeba jóga, podléhání ideálům, snům, představám, neschopností vnímat limity reality, iluzí o tom, že tyto limity se dají překročit (nesmrtelnost, minulé životy, duše..), ale také únik z reality pomocí drog, alkoholu, závislosti všeho druhu. Při kontaktu se Saturnem (= dát formu) se to může prožívat kreativněji jako schopnost fabulovat, psát příběhy.

Planety ve 12. domě nesou tzv. generační tíhu, člověk na sebe přebírá nevyřešené problémy svých rodičů, prarodičů atd. V nějaké generaci došlo k traumatickému zážitku, kterého následky člověk prožívá, aniž by o tom původním traumatu musel vědět. Magdaléna tak může žít s pocitem, že žije život někoho jiného, třeba si ani neuvědomuje, že všechna její životní rozhodnutí nebyla její vlastní rozhodnutí, ale podřízení se okolnostem, tlaku okolí, “co si o mně řeknou”, rozhodnutím ostatních (rodičů, manžele, atd.).

Celoživotní práce v tomto případě je rozeznat, co je realita a co není realita a naučit se v realitě fungovat, dát nohy na zem, pracovat na kontaktu s tělem. Dávat si pozor na cokoliv Magdaléně připadá automatické, přirozené, “tak to prostě je.” Pokud by na tom nepracovala, mohla by svůj život prožít jako v mlze, aniž by si uvědomila, co se jí líbí a co k sobě přitahuje (Venuše ve 12. domě), aniž by si uvědomila nakolik se nechává unést alternativní realitou, ve které se pohybují její myšlenky (Merkur = mysl, ve 12 domě) – třeba si neuvědomuje, že pořád žije v minulosti, v situacích, které už dávno nejsou skutečností.

Největší mlha asi bude kolem vlastní identity (Slunce) – kdo jsem, co tady dělám, kde začíná a kde končí můj prostor, kam směřuju, kde je moje místo…?

Všechny tyto planety jsou jsou ve Lvu, můžeme si představit nádhernou silnou Lvici ztracenou v mlze a neschopnou si uvědomit, že ve skutečnosti dokáže cokoliv, co ji napadne, že jejím úkolem je být středem všeho dění a vyzařovat silnou lví energii, působit svým šarmem na ostatní a vyhřívat se v jejich obdivu, užívat si svoji schopnost tvořit svůj život podle sebe, být neomezeným tvůrcem svého života.

Ve Lvu má Magda i Jupiter v prvním domě (1. dům = já, moje tělo), který jí říká, že smysl jejího života je zářit a rozdávat svoji lví energii ostatním. Mohla by být i zahleděná do svojí vlastní úžasnosti, sebestředná, ale to se pravděpodobně ztrácí v mlze kolem Slunce, Merkuru a Venuše.

 

 

Uran ve 4. domě a krize středního věku

Jupiter a Slunce jsou navíc v kontaktu s Uranem ve 4. domě, což Magdě může dodávat jakousi originalitu a tendenci dělat všechno jinak, nekonvenčně, hlavně co se týče její rodiny (4. dům = domov, rodina). Je to kvadratura, to znamená, že Magda může mít pocit, že buďto bude mít originální a nekonvenční rodinu (na straně Uranu ve 4. domě), nebo bude sama sebou ve svých iluzích a snech (na straně Slunce ve 12. domě).

Práce na sobě by znamenalo tyhle dvě strany integrovat a být sebou v originální rodině. Vzhledem k tomu, že Magdaléna žije v tradiční rodině by se dalo vyvozovat, že ten Uran ve 4. domě neprožívá, stahuje se do svojí alternativní reality a žije v iluzi, že je všechno v pořádku. Uranská energie však nemizí, pouze se projevuje jinde a hlavně nevědomě, třeba v podobě náhlých změn zasahujících do rodinného života na citové, nevědomé úrovni (Uran je ve Štíru). Třeba má ze dne na den pocit, že v té rodině není na svém místě, že chce žít jinak a jinde (Uranská energie je jako blesk z jasného nebe, který najednou osvítí realitu takovým způsobem, že není možné ji nevidět).

Magda je na začátku krize středního věku, která nastává s opozicí tranzitujícího Uranu na nativní Uran (červený Uran naproti v 10. domě) ve věku 42 let. Při této krizi má člověk možnost si uvědomit, že je všechno jinak a že potřebuje změnu. U Magdy ta změna může být v oblasti profesionálního uplatnění (10. dům), nebo se může týkat jejího vztahu s matkou (také 10. dům).

 

Měsíc ve Vahách

Teď se podíváme na způsob, jakým Magdaléna získává pocit citového bezpečí. Měsíc v horoskopu odráží tělo, matku, dětství a místo, kde se cítíme dobře, bezpečně, příjemně.

Být sama sebou je riskantní, protože to může vést ke konfliktu s ostatními a s partnerem obzvlášť. Vyhýbat se konfliktu i za cenu obětování svých vlastních zájmů, přání a potřeb (radši ustoupím, hlavně aby byl klid) sice dočasně zaručí klid a pocit bezpečí, současně však vzrůstá pocit vnitřního neuspokojení a frustrace, protože ostatní složky osobnosti zůstávají bez možnosti se svobodně projevit.

Tohle se děje nevědomě, na úrovni vědomí může vznikat pocit, že nemůžu být sama sebou kvůli partnerovi. U Magdy je navíc Slunce ve 12. domě, což všechno potencionálně odsouvá na nevědomou úroveň.

Co s tím? Pro Měsíc ve znamení Vah je velkou výzvou dovolit si být sama sebou, i přesto, že to obnáší projevit se vůči partnerovi jako asertivní nebo dokonce nepříjemná pokud si to vyžadují ostatní části osobnosti.

Osobní práce v tomto případě začíná uvědoměním si, že není možné neustále vyhovovat ostatním, aniž by to ohrozilo vlastní psychickou pohodu. Problém není to, že ten druhý zabírá můj prostor, ale to, že já si nedovolím zabrat svůj vlastní prostor.

 

Měsíc v kvadratuře s Venuší

V naší patriarchální společnosti je žena naprosto nepřirozeně rozdělená (zjednodušeně) do dvou jednotek:

Venuše je žena-milenka, sexuální žena v reklamách na všechno, která je objektem mužského pohledu a touhy, sama je pasivní a má za úkol mužský pohled přitahovat neustálou kontrolou svého image, hříšná Máří Magdalena.

Měsíc je žena-matka, která je svatá, nedotknutelná, neposkvrněná jako panna Marie, dává život a stará se o domov, obětuje se pro ostatní, je uctívaná manželem, který se seberealizuje venku zatímco žena-matka rodí děti a stojí u sporáku a seberealizuje se utíráním prachu.

Kvadratura mezi Měsícem a Venuší komplikuje integraci těchto dvou extrémů do snesitelné podoby. Magda tak může mít pocit, že pro jedno musí obětovat druhé, že si nemůže dovolit prožívat obě polohy najednou. Z psychologického hlediska tato kvadratura odráží něco, co Magda ve dětství nedostala od matky, může chybět sebedůvěra, může mít problém přijmout svoje vlastní tělo, může mít nedostatek sebevědomí jako žena.

 

Měsíc v konjunkci s Plutem

Měsíc v kontaktu s Plutem (konjunkce) znamená, že kdykoliv se Magda cítí bezpečně se svým partnerem (v dětství s matkou) a pečuje o svoje potřeby, dostává se do kontaktu s Plutem, tedy s vědomím, že jsme nekonečně zranitelní a bezmocní tváří v tvář smrti, opuštění, bolesti, ztráty. Je to jako mít pod postelí jaderný reaktor, který kdykoliv bouchne jako v Černobylu a z člověka nezbude ani mastný flek na koberci. Za těchto pocitů je těžké prožívat pocit bezpečí a důvěry ve vztahu s kýmkoliv, vzniká potřeba se před Plutem bránit a vytvořit si nevědomou obranu, třeba se vzdát intimního vztahu a schovat se do fantazijního světa jejího Slunce ve 12. domě, ztratit schopnost navázat skutečný kontakt s nejbližšími členy rodiny. Jakmile dá průchod emocím a pocitům lásky, něhy (= měsíc), vystrčí hlavu děsivý přízrak Pluta a Magdaléna se stáhne do alternativní reality, kde se cítí relativně v bezpečí, jenom jí přitom utíká život, aniž by ho prožívala.

Co s tím? Pluto je transpersonální planeta daleko za limity naší známé skutečnosti (Saturn). Krásně to zobrazuje začátek filmu Aliens (dvojka), z útrob vesmíru připlouvá opuštěný koráb, v něm žena, která v sobě má zárodek něčeho tak strašlivého, že člověku vstávají vlasy na hlavě, před Vetřelcem nikdo neuteče, vymyká se všemu lidskému a známému a přináší smrt, zkázu, odosobnění, ztrátu identity.

Jak takovou energii polidštit tak, aby se s ní dalo žít? Kdyby se Magda odvážila prožívat intimní citový kontakt a blízkost v rámci rodiny (Pluto je ve 3. domě sourozenců, kolegů, sousedů a Měsíc je ve 4. domě domova, rodiny, původu) s vědomím, že život je krátký, křehký, nepředvídatelný a pomíjivý, mohla by to všechno prožívat daleko intenzivněji a kvalitněji, s vědomím obrovské hodnoty, kterou tyhle kontakty pro nás lidi mají. Bez smrti by náš život neměl žádnou hodnotu, naše smrtelnost dodává každé vteřině našeho života obrovskou váhu.

Dalším způsobem obrany před strachem z opuštění může být sklon ke kontrolování a manipulaci partnera jako ujištění se, že ten partner nezmizí (Pluto vládne znamení Štíru). Za tím je nedůvěra ve svoje vlastní citové bezpečí na základě opakované zkušenosti z dětství “když se o někoho opřu, tak mě ten někdo zradí, opustí nebo zneužije mojí důvěry.” Za tím nemusí být nic dramatického, stačí matka, babička (Měsíc = důležitá ženská postava), která musí do práce, nebo je duchem nepřítomná, nebo prostě zmizí. U Magdy se k tomu přidává kvadratura Měsíce s Venuší, kdybych ji měla v konzultaci, zkoumala bych vztah ke všem důležitým ženským postavám (matka, babička, dcera, sestra, teta….). Může se to projevovat nedůvěrou, odmítáním doteků, kontaktu, atd.

 

Neptun ve Střelci, Mars v Blížencích a Saturn v Panně

Neptun v 5. domě (sluneční dům kreativity a identity) je dalším kontaktem Slunce a neptunské energie úniku do alternativní reality. Ideálně by se Magda měla věnovat jakémukoliv umění, což je zdravý způsob sebevyjádření. Mohla by také psát, Neptun je kvadratuře se Saturnem, a materializovat tak svoji alternativní realitu, ve které žije.

Neptun v kvadratuře se Saturnem může odrážet problémy s nastavením limitů a s vnímáním reality, současně se Sluncem ve 12. domě se vnímání reality stává centrálním tématem Magdy života (aniž by si to uvědomovala, může mít pocit, že je všechno v naprostém pořádku).

Mars v Blížencích v 11. domě (= fungování ve skupině, ve společnosti) je v opozici s Neptunem, může to znamenat potíže s prožíváním (zdravé) agresivity při obraně limitů. Magdaléna může vnímat neexistující nebezpečí a přitom nevnímat reálné nebezpečí. Mars je schopnost mobilizace a aktivně získat to, po čem toužím nebo potřebuju (aktivní složka touhy, Venuše je pasivní složka touhy). Naše patriarchální společnost ženám zakazuje prožívat Mars, sexuálně aktivní žena riskuje svoji reputaci a odmítnutí společností. Magdy Mars je hlavně verbální, slovní (Blíženci) a může mít problém ten Mars aktivovat, když prožívá svůj kreativní Neptun v 5. domě. Třeba je výborná umělkyně, ale nedokáže svoje umění prodat a zabezpečit si tak ekonomickou stabilitu. Jako se vším i s tímto se dá pracovat.

 

Pluto a Saturn tranzitující přes Kozoroh v kvadratuře na natální Měsíc (celý rok 2020)

Kozoroh má Magda v 6. domě (práce a zdraví), v těchto oblastech jejího života už dochází k transformaci. Tranzit Pluta je nevyhnutnost zbavit se něčeho starého, nepotřebného, nevyhovujícího nebo náročného, příliš zatěžujícího (pracovní místo, firma, projekt), což může být dlouhý a bolestivý proces, Saturn tomu dodává pocit, že teď je ten správný čas a že to nejde snadno, člověk musí překonat překážky, vynaložit námahu a úsilí. Úspěšná destrukce (zničení) pak vytváří prostor pro něco nového, proto mluvíme o transformaci. Magdaléna pravděpodobně od základu mění svoji práci, pokud by to nedělala dobrovolně, pravděpodobně by k tomu došlo jinak, třeba vyhazovem z práce, krachem firmy, takže by neměla jinou možnost, než se transformovat. Pluto v tomhle nezná kompromisy, jeho tranzity můžou být devastující, pokud je člověk prožívá nevědomě.

Tranzitující Pluto a Saturn jsou současně v kvadratuře na Měsíc, celý tento proces může mít dopad na rodinný život (Měsíc ve 4. domě), na vztah (Měsíc ve Vahách), na zdravotní stav. Může dojít k destrukci jejích idealizovaných představ o její rodině a vztahu, může se setkat s realitou, kterou se celý život snažila nevnímat.

Od listopadu 2020 vstoupí Pluto a Saturn do opozice na její natální Venuši, Slunce, Merkur, ascendent a Jupiter, což bude moholetý proces, protože Pluto je pomalá planeta. Za dva roky se k tomu přidá transitující Uran, který vstoupí do kvadratury s planetama ve Lvu. Magdaléa má před sebou spoustu zajímavých let, kdy bude potřebovat všechen svůj potenciál a schopnosti a hlavně bude muset stát nohama na zemi, už ji nezachrání únik do alternativní reality jejího Slunce ve 12. domě.

 

Osobní práce a rozvoj

Kdyby Magda dorazila na náš workshop na téma vztahů začátkem června, její práce by se točila kolem její schopnosti vstoupit do skutečného kontaktu s partnerem a s ostatními členy rodiny, během skupinové práce by se pomalu dostávala do kontaktu se svým tělem, emocemi, pocity, smysly a získávala by důvěru v její schopnost zvládnout kontakt s realitou pomocí dechových cvičení, práce s tělem, interakce s ostatními členy skupiny. Další práce by se soustředila na uvědomění si svých limitů a svého prostoru a na schopnost sebevyjádření, pociťování a sdílení svých emocí.

Publicado en Astrologie, Chci zlepšit vztah, Osobní rozvoj, Terapie y etiquetado , , .

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *